Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                         Θεσσαλονίκη 12 Οκτ 2023

Κοιν :Βουλευτές Θεσσαλονίκης                                                                                                                                                                       Α.Π.: 538/2023   

                                                    

Θέμα: Αποζημιώσεις Δαπανών Ειδικών Θεραπειών

Σχετ : Φ.834/04/151003/Σ.4776/14Αυγ23/ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ

         

        

  1. Κατόπιν αποδοχής ερωτήσεων/αποριών μελών της Ένωσης μας δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δια τηλεφώνου, σχετικά με την οικονομική αποζημίωση των δαπανών που αφορούν ειδικές θεραπείες έμμεσα ασφαλισμένων μελών των οικογενειών των εν ενέργεια στρατιωτικών και σε συνέχεια εγγράφων και οχλήσεων της ΠΟΜΕΝΣ επι του θέματος .

          

  1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης επανέρχεται λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με βάση το (α) σχετικό θέτει τα εξής ερωτήματα:

             α. Οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις με 6μηνη ισχύ αφήνουν 2μηνες χωρίς κάλυψη, μίας και μέσω του νέου τρόπου απαιτούνται γνωματεύσεις 4μηνης ισχύος. Πώς θα αποζημιωθεί το μεσολαβέν δίμηνο;

            β.  Σε παθήσεις που απαιτείται διαφορετικός αριθμός θεραπειών , όπως μέχρι τώρα χορηγούνταν με ποιο τρόπο θα εναρμονιστούν με τις νέες χορηγήσεις αφού υπάρχει ήδη διαφορά;

          γ.  Τι θα γίνει με τις υποβληθείσες δαπάνες που έχουν κατατεθεί με τον προηγούμενο τρόπο και αφορούν το χρονικό διάστημα που έχει αναδρομική ισχύ η νέα διαταγή;

          δ.  Μετά από ποσό καιρό θα αποζημιώνεται το στέλεχος; Και σε τι ποσοστό επί του συνολικού ποσού που πλήρωσε;

         ε.  Θα μπορεί να αιτηθεί προκαταβολή των δαπανών όπως μέχρι τώρα ίσχυε;

         στ.  Πότε θα εκδοθούν περισσότερες διευκρινήσεις για τα προαναφερθέντα;

    

  1.  Πιστεύουμε στην άμεση διευθέτηση του ζητήματος που ανέκυψε και ταλανίζει πολύ μεγάλο αριθμό οικογενειών των Ενόπλων Δυνάμεων. Καθώς και οικογενειακή  οικονομική κατάσταση των στελεχών, με όσες περικοπές έχει να αντιμετωπίσει ήδη, δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στο βαρύ κόστος των, κατά τα άλλα απαραιτήτων θεραπειών των μελών της.
  1.  Χειριστές Θέματος Ανθστής (ΔΒ) Βασίλειος Κουιμτζής, Αντιπρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλ: 6940770481, Λχίας(ΝΟΜ) Όλγα Κοντελίδου Γ. Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης τηλ. 6997025917.

      5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και οι Βουλευτές Θεσσαλονίκης στους  οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούμε για τις κατά την κρίση ενέργειες τους.

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Η

             Πρόεδρος                                                                        Γενική Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                 Όλγα Κοντελίδου

          Επχίας(ΠΒ)                                                                        Λχίας(ΝΟΜ)