Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                             Θεσσαλονίκη 12 Οκτ 2023

Κοιν :Βουλευτές Θεσσαλονίκης                                                                                                                                                                          Α.Π.: 540/2023   

                                                    

Θέμα: Υπηρεσία Αιμοδοσίας 424 ΓΣΝΕ

Σχετ : ΦΕΚ 4293 Β' / 11 Δεκ. 2017

         

        

  1. Κατόπιν απόφασης του ΥΠΕΘΑ τον Αύγουστο 2017 Ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για δημιουργία , οργάνωση και πλήρη ανάπτυξη Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στο 424 ΓΣΝΕ , προκειμένου να καλύπτει τις άμεσες ανάγκες του Στρατιωτικού Προσωπικού .

.         

  1.  Έγιναν διαμορφώσεις στις ήδη υπάρχοντες κτιριακές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ΦΕΚ 4293 Β' / 11 Δεκ. 2017. Αγοράστηκε ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός ( ψυκτική φυγόκεντρος ασκών, θάλαμοι συντήρησης αιμοπεταλίων, 

ηλεκτρονικός διαχωριστής παραγώγων αίματος, ψυγεία, καταψύκτες αίματος, πολυθρόνες αιμοληψίας, συσκευές ζύγισης-ανακίνησης ασκών αίματος κ.α. ) και το προσωπικό νοσηλευτές και τεχνολόγοι εκπαιδεύτηκαν στο κέντρο Αίματος του ΑΧΕΠΑ.

   

  1.  Τον Νοέμβριο 2019 έγιναν τα εγκαίνια του νεοσυσταθέντος τμήματος Αιμοδοσίας και από τότε αναμένετε η αδειοδότηση από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για την έναρξη των αιμοληψιών και παραγώγηση προϊόντων αίματος. 
  1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και οι Βουλευτές Θεσσαλονίκης στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούμε για τις κατά την κρίση ενέργειες τους προκειμένου να γίνει η άμεση αδειοδότηση του παραπάνω τμήματος Αιμοδοσίας του 424 ΓΣΝΕ που θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες του Στρατιωτικού Προσωπικού όλης της Βορείας Ελλάδας .
  2.  Χειριστές Θέματος Επχίας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος Προέδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης , Ανχης(Θ) Δημήτριος Πιττάκης Αν. Γ. Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης  τηλ. 6971995130.

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Η

             Πρόεδρος                                                                        Γενική Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                 Όλγα Κοντελίδου

          Επχίας(ΠΒ)                                                                        Λχίας(ΝΟΜ)