ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.

 

Πρόεδρος: ΕΠ.ΟΠ Επχιας(ΠΒ) Αθανάσιος Σαρρής
Αντιπρόεδρος:
Ανθστής(ΔΒ) Κουιμτζής Βασίλειος
Γενικός Γραμματέας: Λοχίας(ΝΟΜ) Κοντελίδου Όλγα
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Τχης(Θ) Πιττάκης Δημήτριος
Ταμίας: Ανθλγός(ΠΒ) Όρκας Στέργιος
Μέλος Α': Λοχίας(ΠΒ) Κοντούλης Ιωάννης
Μέλος Β': Ανθλγός(ΜΧ) Μπέρκος Απόστολος

Πρόεδρος:

Αθανάσιος Σαρρής

Αντιπρόεδρος:

Βασίλειος Κουιμτζής

Γενικός Γραμματέας:

Κοντελίδου Όλγα

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Πιττάκης Δημήτριος

Ταμίας:

Όρκας Στέργιος

Μέλος Α':  Κοντούλης Ιωάννης
Μέλος Β':  Μπέρκος Απόστολος