ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.

 

Πρόεδρος: ΕΠ.ΟΠ Επχιας(ΠΒ) Αθανάσιος Σαρρής
Αντιπρόεδρος:
ΕΠ.ΟΠ Επχιας(ΠΒ)Σπυρίδων Κυριακόπουλος
Γενικός Γραμματέας: ΕΜΘ Αλχιας(ΤΘ) Δημήτριος Στάικος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Υπλγος(ΔΒ) Φίλιππος Κιτσαράς
Ταμίας: ΕΜΘ Ανθστης(ΠΒ) Στέργιος Όρκας
Μέλος: ΕΠ.ΟΠ Λχιας(ΝΟΜ) Όλγα Κοντελίδου
Μέλος: ΕΜΘ Αλχιας(ΔΒ) Βασίλειος Κουιμτζής

Πρόεδρος:

Αθανάσιος Σαρρής

Αντιπρόεδρος:

Σπυρίδων Κυριακόπουλος

Γενικός Γραμματέας:

Δημήτριος Στάικος

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Φίλιππος Κιτσαράς

Ταμίας:

Στέργιος Όρκας

Μέλος:  Όλγα Κοντελίδου
Μέλος:  Βασίλειος Κουιμτζής