ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.

 

Πρόεδρος: ΕΠ.ΟΠ Επχιας(ΠΒ) Αθανάσιος Σαρρής
Αντιπρόεδρος:
ΕΜΘ Αλχιας(ΔΒ) Βασίλειος Κουιμτζής
Γενικός Γραμματέας: ΕΜΘ Αλχιας(ΤΘ) Δημήτριος Στάικος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Υπλγος(ΔΒ) Φίλιππος Κιτσαράς
Ταμίας: ΕΜΘ Ανθστης(ΠΒ) Στέργιος Όρκας
Μέλος Α': ΕΠ.ΟΠ Λχιας(ΝΟΜ) Όλγα Κοντελίδου
Μέλος Β': Επχιας(ΤΧ) Χρήστος Κωστόπουλος

Πρόεδρος:

Αθανάσιος Σαρρής

Αντιπρόεδρος:

Βασίλειος Κουιμτζής

Γενικός Γραμματέας:

Δημήτριος Στάικος

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Φίλιππος Κιτσαράς

Ταμίας:

Στέργιος Όρκας

Μέλος Α':  Όλγα Κοντελίδου
Μέλος Β':  Χρήστος Κωστόπουλος