Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                      Θεσσαλονίκη 20 Ιουλ 2022

                                                                                     Α.Π.:316/2022

 

                                                    

ΘΕΜΑ :    Μέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό Υγειονομική Περίθαλψη (Νομοθεσία - Ενημέρωση Ασφαλισμένων)

ΣΧΕΤ  :    α. Έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης 22 Νοε 2020 Α.Π. 71/2020

                 β. Φ.900α/4926/17765/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ 18 Μάιου 2021

                γ. Π∆ 432/1983 (ΦΕΚ Α ́162) όπως τροποποιήθηκε με το Π∆ 340/1994 (ΦΕΚ Α ́181) και το Π∆ 136/2014 (ΦΕΚ Α ́224)

                δ.Φ.758/26/1187079/Σ.3016/ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΤΜ 4 18 Ιουλ 2022

             

            

  1. Σύμφωνα με το α. σχετικό η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης ενημέρωσε για την ανισότητα που υπήρχε μεταξύ στελεχών , όσο αφορά το επίδομα τοκετού  .
  1.  Σύμφωνα με το β. σχετικό σε απάντηση του ΥΕΘΑ μετρά από αναφορά της Βουλευτού κ. Ευθυμίου Άννας απάντησε ότι έχει συγκροτηθεί διακλαδική επιτροπή η οποία θα προβεί στην αναθεώρηση του π.δ. 432/1983 (γ σχετικό) και θα εξισώσει το επίδομα τοκετού για όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων .

       

  1.  Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί του ΣΞ και των Κοινών Σωμάτων των Ε∆, καθώς και οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των Ε∆, όπως και τα μέλη οικογένειας των παραπάνω, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 του (γ) σχετικού.
  1. σύμφωνα με το (δ) σχετικό, παράρτημα «Β» άρθρο 8 που αφορά Επίδομα τοκετού, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο των Γενικών Νοσοκομείων και διαμορφώνεται, ως εξής:

                                           α. Γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό:

                                                 Ανθλγόι και ανώτερου βαθμού: 1.300,00 €.

                                                 Υπαξκοί και Ανθστές: 900,00 €

                                          β. Σύζυγοι στρατιωτικών: 900,00 €

  1. Η  Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης προτείνει την άμεση αναθεώρηση και την ίση κατανομή του επιδόματος, σε όλους τους βαθμούς, στους συζύγους στρατιωτικών  και ενσωμάτωση με τις αντίστοιχες συναδέλφους Ανθλγούς και ανωτέρου βαθμού σύμφωνα και με την απάντηση που έδωσε ο ΥΕΘΑ στην βουλή .
  1. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβεί στην κατά την κρίση της  ενέργειες.
  1.  Εισηγητής θέματος, Αντιπρόσωπος Ε.Σ.Π.Ε Θεσσαλονίκης Επχίας (ΥΓ)  Αθανασία Ζουρλαδάνη.

           8.Χειριστής θέματος, Γενικός Γραμματέας Ε.Σ.Π.Ε. Θεσσαλονίκης Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος, τηλ. 6972 070456 .

            

         

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                            ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)