Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 18 Ιουλ 2022

                                                                                                                                                                                                                                 Α.Π.: 315/2022

 

Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης

           ΦΣΘ

                                                    

Θέμα: Αναστολή επι Πιστώσει χορήγησης Φαρμάκων (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ)

Σχετ : α. Έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης ΑΠ 301/2022 14 Ιουν 2022

           β. Έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης ΑΠ 305/2022 29 Ιουν 2022

         1.Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης με έγγραφα της (α και β σχετικό ) ενημέρωσε για  την  αναστολή χορήγησης φαρμάκων στους συνάδελφους μας του ΣΞ από τον ΦΣΘ , λόγω  περικοπής άυλων συνταγών συνάδελφων μας , οι οποίες είχαν εκτελεστεί από φαρμακεία της Θεσσαλονίκης αλλά η συνταγογράφηση έγινε από ιδιώτες ιατρούς και όχι από Στρατιωτικούς .

          2. Από της 1 Ιουλ 2022 έχει ανασταλεί η χορήγηση φαρμάκων στα στελέχη του Στρατού Ξηράς στην Θεσσαλονίκη , 18 μέρες οι συνάδελφοι μας δεν δύναται να πάρουν τα αναγκαία φάρμακα για αυτούς και τις οικογένειες του ,  δυστυχώς την ιδιά τύχη θα έχουν και οι συνάδελφοι μας της Πολεμικής Αεροπορίας από 1 Αυγ 2022 σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το Φ.Σ.Θ., είναι απαράδεκτο να τίθενται σε ομηρία οι συνάδελφοι μας και οι οικογένειες του , καλούμε να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να μπορούν τα στελέχη των Ε.Δ. να λαμβάνουν τα φάρμακα τους  .

             3. Χείριστης Θέματος : Ανθστής(ΠΒ) Ορκας Στεργιος  τηλ.6947849508

                                     

            4. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες προκειμένου να λυθεί άμεσα το πρόβλημα .

          

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Ο

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Δημήτριος Στάικος

     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                             ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)