Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                  Θεσσαλονίκη 29 Ιουν 2022

                                                                                                                                                                                                                                                 Α.Π.: 305/2022

                                        

Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης

           ΦΣΘ

                                                    

Θέμα: Αναστολή επι Πιστώσει χορήγησης Φαρμάκων  

Σχετ : α. Έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης ΑΠ 301/2022 14 Ιουν 2022

           β. Έγγραφο Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΑΠ 22-00948

         

  1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης με έγγραφο (α σχετικό ) της έκρουσε τον κώδωνα του κίνδυνου για την επικείμενη αναστολή χορήγησης φαρμάκων στους συνάδελφους μας του ΣΞ από τον ΦΣΘ , λόγω  περικοπής άυλων συνταγών συνάδελφων μας , οι οποίες είχαν εκτελεστεί από φαρμακεία της Θεσσαλονίκης αλλά η συνταγογράφηση έγινε από ιδιώτες ιατρούς και όχι από Στρατιωτικούς .

          

  1. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε με αποτέλεσμα ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με έγγραφο που μας κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (β σχετικό ) αναφέρει ότι από 1/7/2022 αναστέλλει την χορήγηση επι πιστώσει φαρμάκων στο προσωπικό του ΣΞ στην Θεσσαλονίκη .Για ακόμα μια φορά χωρίς να είναι δικιά του ευθύνη τα στελέχη του ΣΞ και τα μέλη των οικογενειών θα βρεθούν χωρίς φαρμακευτική περίθαλψη  .

           

  1.  Χείριστης Θέματος : Ανθστής(ΠΒ) Ορκας Στεργιος  τηλ.6947849508

                                     

  1.  Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες προκειμένου να λυθεί άμεσα το πρόβλημα .

          

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Ο

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Δημήτριος Στάικος

     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                             ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)