Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                      Θεσσαλονίκη 12 Νοε 2021

                                                                                                                                                                                                                                                     Α.Π.:  73/2021

 

Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης

                                                     

Θέμα: Μέριμνα Για το Προσωπικό (Μέτρα Προστασίας κατά της Μετάδοσης του COVID – 19 )  

Σχετ : Φ.440/183/385436/Σ.8381/  29 Οκτ 21/ΓΕΣ/Β’ ΚΛΑΔΟΣ/Β1/ΤΜ 4 

           Φ.440/194/387251/Σ.8686/ 10 Νοε 21/ΓΕΣ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ /Β1/ΤΜ 4        

          Σύμφωνα με το  α σχετικό και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 παρ. στ  , καθορίζεται ¨ Λειτουργία κλειστών χώρων εστίασης μόνο ως αμιγείς χώροι , αποκλειστικά για πλήρως  εμβολιασμένους  ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο . Επισημαίνετε ότι συνεχίζει η διανομή σε πακέτο (take away ) , για το ανεμβολίαστο εν υπηρεσία προσωπικό ¨ .

 

      Όπως ενημερωθήκαμε από μέλη μας , σε πολλές μονάδες στήθηκαν ανοικτές σκηνές για την σίτιση του εν υπηρεσία ανεμβολίαστου στρατιωτικού προσωπικού , διότι δεν καθορίζεται πουθενά που θα σιτίζεται το παραπάνω προσωπικό πάρα μόνο ότι θα παραλαμβάνει σε μορφή πακέτου (take away) . Στις ανοιχτές σκηνές δεν υπάρχει καμία προστασία του προσωπικού στα καιρικά φαινόμενα και στο κρύο , οι αντιμετώπιση των παραπάνω συνάδελφων με αυτό τον τρόπο τους τοποθετεί ως στελέχη Β΄ κατηγορίας παρότι προσφέρουν τα ιδιά εντός της υπηρεσίας τους , επίσης σύμφωνα με το β σχετικό καθορίστηκε ότι το ανεμβολίαστο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό θα διενεργεί υποχρεωτικά δυο (2) rapid test την εβδομάδα (κάθε δευτερά και πέμπτη ) . Θα μπορούσε να υπάρχει είτε ξεχωριστός χώρος η να σιτίζονται διαφορετικές ώρες .

.

     Χείριστες Θέματος : Προέδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. Επχίας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος 6985075297 , Γ. Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος 6972070456.

                                     

         Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες.

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                              ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)