Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                      Θεσσαλονίκη 28 Σεπ 2021

                                                                                                                                                                                                                                                      Α.Π.:  73/2021

 

Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης

           Γραμματεία ΕΠΟΠ/ΠΟΜΕΝΣ

                                                     

Θέμα: Μετατάξεις Υπαξιωματικών Προελεύσεως ΕΠΟΠ Νομικού Σώματος  

Σχετ : Ερώτηση 3309/15-01-2021 της Βουλής των Ελλήνων          

          Σύμφωνα με το  σχετικό και σε απάντηση ερώτησης του Βουλευτή κ. Αντωνίου Μυλωνάκη , το Υπουργείο Άμυνας απάντησε μεταξύ άλλων , όσο αφορά τους Υπαξιωματικούς προελεύσεως ΕΠΟΠ Νομικού Σώματος . « Στα Κοινά Σώματα, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις του ν.3883/2010, καθόσον αφενός δεν υφίσταται η κατηγορία των ΕΜΘ, αφετέρου η κατηγορία των ΕΠΟΠ υφίσταται μεν στο Κοινό Νομικό Σώμα, πλην όμως στα Κοινά Σώματα δεν υπάρχει αντίστοιχο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών ώστε να μεταταχθούν» .

        Η Ένωση μας έχει γίνει αποδέκτης παράπονων συνάδελφων / μελών  μας , όσο αφορά την παραπάνω απάντηση , θεωρώντας και δίκαια ότι αδικούνται έναντι των υπολοίπων συνάδελφων .

      Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης προτείνει , με γνώμονα πάντα την δίκαια και ίση αντιμετώπιση όλων των συνάδελφων ανεξαρτήτως προελεύσεως και κλάδου , την τροποποίηση του ν.3883/2010 παρ. 2 και να προβλέπει την μετάταξη ΕΠΟΠ του Νομικού Σώματος με την συμπλήρωση 12 ετών πραγματικής Υπηρεσίας εφόσον πληρούν τα

κριτήρια του άρθρου 12 του προεκτεθέντος νόμου και σε άλλους κλάδους των Ε.Δ. οπού υπάρχει αντίστοιχο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών .

     Χειριστής Θέματος : Προέδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. Επχίας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος 6985075297 , Λχίας(ΝΟΜ) Κοντελίδου Όλγα 6997025917 .

                                     

         Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , την Γραμματεία ΕΠΟΠ/ΠΟΜΕΝΣ , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες.

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                              ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)