Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                      Θεσσαλονίκη 17 Αυγ 2021

                                                                                                                                                                                                                                                     Α.Π.: 71/2021

 

Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης

 

                                                    

Θέμα: Αποζημίωση Εκτέλεσης Υπηρεσιών Αργιών

Σχετ : α) Φ.845/54/221191/Σ.5446/17 Δεκ. 2015/ΓΕΕΘΑ/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/Γ3

           β) Φ.845/11/109022/Σ.3447/03 Αυγ.2021/ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜΗΜΑ 4

          Σύμφωνα με το (α) σχετικό καθορίστηκε η καταβολή οικονομικής αποζημίωσης στο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές

    και τις επίσημες αργίες, καθώς και τις κατά περίπτωση τοπικές αργίες. Με το (β) όμοιο εγκρίθηκε η οικονομική αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού που  εκτέλεσε αντίστοιχες       υπηρεσίες το έτος 2020.

 

        Η Ένωση μας έχει ενημερωθεί από μέλη της ότι υπάρχουν στελέχη που εκτελούν υπηρεσίες π.χ. (Υπηρεσία γραφείου Σχηματισμών και Επιτελείων, Επόπτης εστιατορίων, Μάγειρας υπηρεσίας, Οδηγός, Νοσηλευτικό Προσωπικό) όπου απασχολούνται καθόλι την διάρκεια της ημέρας αλλά δεν κάνουν διανυκτέρευση η μπαίνουν μόνο στη νυχτερινή βάρδια για υπηρεσία ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις πληρωμής όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοι τους.

 

      Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προτείνει να υπάρχει μέριμνα οικονομικής αποζημίωσης για όλα τα στελέχη που εκτελούν υπηρεσίες κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, καθώς και τις κατά περίπτωση τοπικές αργίες.

     Χειριστής Θέματος : Γ.Γραμματέας ΕΣΠΕΕΘ Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος 6972070456.

                                      

         Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες.

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                              ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)