Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                      Θεσσαλονίκη 30 Ιουλ 2021

                                                                                                                                                                                                                                     Α.Π.: 70/2021

 

Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης

 

                                                    

Θέμα: Στολή 

Σχετ : α. Π.Δ. 18/2015 ΦΕΚ 14/Α/22-01-2015

           β. Απόφαση Υπ.Αριθμ. 7012/6/103 από 5/7/2009 (Β’-1426)

          Σύμφωνα με το (α) σχετικό έγινε η κύρωση του διακλαδικού κανονισμού στολών του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ. , όπου καθορίζονται όλες οι στολές που φέρει το Προσωπικό .

         Σύμφωνα με το (β) σχετικό με απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. καθορίστηκαν οι στολές που φέρουν το αστυνομικό προσωπικό .Στο Άρθρο 8 (στολή 8δ)  κατόπιν διαταγής του διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή ισοτίμου Υπηρεσίας, αντί του χιτωνίου τύπου υποδύτη, μπλούζα τύπου «πόλο» χρώματος βαθυκύανου, με βραχείες χειρίδες, επωμίδες και γιακά .

          Ενδεικτικά υποβάλλουμε φωτογραφίες στρατιωτικού προσωπικού της Ιταλίας και της Ρουμανίας , όπου το προσωπικό τους φέρει μπλουζάκια τύπου ΠΟΛΟ με την θερινή στολή τους φέροντας όλα τα διακριτικά .

          Στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στον Σ.Κ. στολών , πάρα μόνο εντός στρατοπέδων και όταν εκτελούν εξωτερικές εργασίες το προσωπικό δύναται να εργάζεται χωρίς το χιτώνιο .

          Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης προτείνει πάντα με γνώμονα την βελτίωση των εργασιακών συνθήκων του στρατιωτικού προσωπικού , την καθιέρωση θερινής στολής όπως του Προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και άλλων χωρών όπως παραπάνω , τύπου ΠΟΛΟ χακί χρώματος , όπου στους γιακάδες θα φέρεται τόσο ο βαθμός όσο και το όπλο , στο στήθος το ονοματεπώνυμο του στελέχους και στο μανίκι η ελληνική σημαία .

Μπλουζάκι τύπου ΠΟΛΟ ΕΛ.ΑΣ.

Μπλουζάκι τύπου ΠΟΛΟ Ιταλικού Στρατού

Μπλουζάκι τύπου ΠΟΛΟ Ρουμανικού Στρατού

Πρόταση Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης

                                        

         Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες.

            Χειριστές Θέματος : Προέδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. Επχίας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος 6985075297 , Ταμίας  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ Ανθστής (ΠΒ) Όρκας Στέργιος ,6947849508

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                            ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)