Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                         Θεσσαλονίκη 14 Μαρ 2021

Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης                                                                                                                                                                                  Α.Π.:41/2021

           Μ.Μ.Ε.

                                                    

Θέμα: Μέριμνα για το Προσωπικό

          

  1.  Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιάς και δευτεροβάθμιάς εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά έως τις 29 Μαρ 2021 .
  1. Μέλη μας μας αναφέρανε ότι υπήρξαν Διοικήσεις που αρνήθηκαν να εγκρίνουν την χορήγηση αδείας ειδικού σκοπού προς τα στελέχη , λαμβάνοντας υπόψη, ότι η άδεια ειδικού σκοπού παρέχεται ως ευεργετικό μέτρο διευκόλυνσης με γνώμονα το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης, οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις συγκεκριμένες μονάδες  εξαιρέθηκαν της δυνατότητας χρήσης του εν λόγω μέτρου.
  1. Κατόπιν των παραπάνω η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης προτείνει την διευκρινιστική τακτοποίηση θέματος χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο σύνολο των συναδέλφων της Φρουράς Θεσσαλονίκης που την έχουν ανάγκη, για όσο χρονικό διάστημα είναι εν ισχύ η αναστολή λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.
  1. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες.

.

         

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                                  ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)