Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 10 Ιαν 2021

                                                                                                                                                                                                                                                  Α.Π.:1/2021

          

                                                     

ΘΕΜΑ : Περί ιεραρχίας, μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών των Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΧΕΤ  : α. Νόμος Ν. 268/68

                 

  1.  Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το σχετικό (Φ.Ε.Κ. Αρ12 τ.α) οι Ανθυπασπιστές όλων των όπλων καθώς και των σωμάτων, στην Ελλάδα θεωρούνται ως μια ξεχωριστή κατάσταση, ενδιάμεση από αυτή των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών. Θα θέλαμε να θίξουμε το εν λόγω θέμα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι του φέροντος βαθμού, ολων των προελέυσεων, σε μια επικείμενη μετάθεση τους σε χώρες του ΝΑΤΟ.

                                                                                                                     

  1.  Στις στρατιωτικές ταυτότητες οι Ανθυπασπιστές αναγράφονται ως Αξιωματικοί και στις καταστάσεις ως Υ1, ενώ οι Υπαξιωματικοί ως Ο1-4 και οι Αξιωματικοί ως Α1-10. Στο ΝΑΤΟ ο βαθμός αυτός κατηγοριοποιείται και συγκαταλέγεται με τους Υπαξιωματικούς ως OR9 στον ανώτερο βαθμό του Υπαξιωματικού. Πριν από κάποια χρόνια στο STANAG 2116, σύμφωνα με το οποίο όριζε τους Νατοϊκούς βαθμούς ιεραρχίας, αναφερόταν ότι ενώ κατατάσσεται στους Υπαξιωματικούς έχει τα προνόμια των Αξιωματικών.
  1.  Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ κατόπιν τούτου προτείνει, να ξαναμπεί αυτή η πρόταση ως είχε ή να ενταχθούν οι Ανθυπασπιστές στην κατηγορία W1 όπως οι Ανθυπασπιστές των ΗΠΑ, καθόσον στο τελευταίο STANAG του 2010 αυτό έχει τροποποιηθεί.

 

  1. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβεί στην κατά την κρίση της  ενέργειες.
  1. Χειριστής θέματος: Γ. Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ, Τομεάρχης ΕΜΘ: Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος, τηλέφ. 6972070456 .

       

     

         

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                            ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)