Εύοσμος(+30) 2310 70 01 30   Μεγ. Αλεξάνδρου 69, 562 24

Θεσσαλονίκη(+30) 2310 26 98 49   Αριστοτέλους 8, 546 23

Καλαμαριά(+30) 2310 48 84 99   Ιωάννη Πασαλίδη 34, 551 32 

www.elix.edu.gr             www.facebook.com/elix.edu.gr