Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                    Θεσσαλονίκη 12 Νοε 2020

                                                                                                                                                                                                                                                   Α.Π.:69/2020

 

                                                    

ΘΕΜΑ :  Μέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό (Μέτρα Αποφυγής για την Διαδωση του Covid-19)

ΣΧΕΤ  : α.  Φ.400/377/220761/Σ.7450/2 Νοε 20

            β.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/οι.16316/20.9.2020

            

  1. Σας αναφέρουμε σύμφωνα με το α΄ σχετικό το ΓΕΕΘΑ εξέδωσε οδηγίες για την αντιμετώπιση διασποράς του Covid-19.

       

  1. Λόγω της πρωτόγνωρης για τα δεδομένα περίπτωσης, έχει επέλθει στην αντίληψη μας μετα από ενημέρωση μελών της Ένωσης. Παρανόηση της εν λόγω διαταγής, με αποτέλεσμα να μην τηρείται το απαιτούμενο ποσοστό επάνδρωσης, να μην χορηγούνται οι άδειες ειδικού σκοπού όπως προβλέπεται βάση του β΄ σχετικού, να μην τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των στελεχών, αλλά και να δίνονται άδειες σε μορφή γκρουπ λόγω μεγάλων υπολοίπων των στελεχών.
  1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης προτείνει λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην περιφερειακή μας ενότητα, να εναρμονιστεί το ΓΕΕΘΑ με την νέα ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οι.20764 ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ, όπως επίσης και με αναλυτικές οδηγίες, για την εκμηδένιση πάσης φύσεως  παρερμηνειών από τα κλιμάκια διοίκησης.
  1. Προτείνουμε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και τη σωστή διαχείριση των κρουσμάτων σωστή εναρμόνιση βάση πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (συνημμένο).
  1. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβεί στην κατά την κρίση της  ενέργειες.
  1. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης ΕΜΘ: Ανθστής (ΠΒ) Στέργιος Όρκας, τηλέφ. 6947 849508
  1. Χειριστής θέματος, Τομεάρχης ΕΜΘ: Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος, τηλέφ. 6972 070456 .

         

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                            ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)