Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                        Θεσσαλονίκη 06 Σεπ 2020

                                                                                     Α.Π.:62/2020

 

                                                    

Θέμα: Ωράριο Συνοδών Στρατιωτικών Σκυλιών Στρατού Ξηράς    

Σχετ : Φ.130/3/447107/Σ.624/24 ΜΑΡ 20/ΓΕΣ/Α2/2α

          

  1.   Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό καθορίστηκε πως θα εκτελείτε η υπηρεσία τριστοιχιας συνοδών σκυλιών ,πως θα λαμβάνουν απαλλαγές και άδειες , όταν δεν είναι εφικτό να υπάρχει τετραστοιχια .  
  1.  Δυστυχώς ενώ λύνεται μερικώς το θέμα υπηρεσίας , όταν υπάρχει τριστοιχια (Μ.Ο. ωρών εργασίας 44,4 ώρες / Βδομάδα ), δεν υπάρχει ορθή πρόβλεψη για την περίπτωση της τετραστοιχιας (Μ.Ο. ωρών εργασίας 57,5 ώρες / Βδομάδα ) , υποβάλλονται συνημμένα 2 πίνακες  .
  1.  Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης προτείνει με τον συνημμένο πίνακα πρόγραμμα εργασίας στο οποίο τα στελέχη θα εργάζονται το μέγιστο 48 ώρες / Βδομάδα   .
  1.   Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβεί στην κατά την κρίση της  ενέργειες.

         

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                            ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)