Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                         Θεσσαλονίκη 26 Αυγ 2020

                                                                                     Α.Π.:60/2020

 

                                                    

Θέμα: Συνυπηρέτηση με Εκπαιδευτικούς   

Σχετ : α.ΦΕΚ 1289/19 Αυγ 2020

           β. Ν. 2946/2001

           γ. Ν. 4553/2018

                                      

  1.  Όπως μας ενημέρωσαν Μέλη μας , των οποίων οι σύζυγοι διορίστηκαν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με το (α) σχετικό , δεν τους έχει επιτραπεί από τις κατά τόπους διεύθυνσης εκπαιδεύσεως , να υποβάλλουν αίτηση συνυπηρέτησης , όπως προβλέπεται σύμφωνα με το (β) σχετικό και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του (γ) σχετικού, διότι πρέπει να υπηρετήσουν την οργανική του θέση προτού έχουν δικαίωμα της κατ΄ εξαίρεσης απόσπασης .
  1.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 21 του ισχύοντος Συντάγματος κατοχυρώνεται η ανάγκη προστασίας της οικογένειας. Το κανονιστικό περιεχόμενο του ως άνω κοινωνικού δικαιώματος που προβλέπεται από τη διάταξη του αρ. 21 παρ. 1 του Συντάγματος εκδηλώνεται με την υποχρέωση της Διοίκησης, όταν εξασφαλίζεται εκ του νόμου η διακριτική ευχέρεια, να χρησιμοποιεί την ευχέρεια αυτή κατά τρόπο προστατευτικό της οικογένειας.
  1.  Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης προτείνει οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να μπορούν να κάνουν αίτηση απόσπασης σύμφωνα με τις διατάξεις του (γ) σχετικού και να οφείλουν σε μελλοντικό χρόνο να υπηρετήσουν την οργανική τους θέση .
  1.     Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες.

         

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                            ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)