Προς: Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.                                                                                                                                                                                               Θεσσαλονίκη 02 Φεβ 2023

 

 

Κοιν: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

 

 

                                                    

Θέμα: Αρχαιρεσίες Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.

                                        

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 29 Ιανουάριου 2023 στην Θεσσαλονίκη, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.) διενέργησε αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και για Αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, παρουσία διορισμένων δικαστικών αντιπροσώπων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών εξελέγησαν οι εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Επχίας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος

Ανθλγός(ΠΒ) Όρκας Στέργιος

Λοχίας(ΝΟΜ) Κοντελίδου Όλγα

Λοχίας(ΠΒ) Κοντούλης Ιωάννης

Ανθστης(ΔΒ) Κουιμτζής Βασίλειος

Ανθλγός(ΤΧ) Μπέρκος Απόστολος

Τχης(Θ) Πιττάκης Δημήτριος

Αναπληρωματικοί

Επχίας(ΠΒ) Κυριακόπουλος Σπυρίδων

Αλχίας(ΠΒ-ΕΥ) Σαμαράς Δημήτριος

Λγός(ΔΒ) Κιτσαράς Φίλιππος

Ανθστης(ΥΓ) Τζιούρας Κωνσταντίνος

Επχίας(ΤΧ) Κωστόπουλος Χρήστος

Ανθλγός(ΤΧ) Νάνος Νικόλαος

Ανθλγός(ΕΜ)Κόρμαλης Ιωάννης

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Υπλγός(ΑΤΘ) Τρόκος Αναστάσιος

Επχίας(ΥΓ) Ζουρλαδάνη Αθανασία

Επχίας(ΥΓ) Ζάρρου Κανέλλα

Αναπληρωματικοί

Επχίας(ΤΘ) Μπλαντίνουδης Ιωάννης

Επχίας(ΠΖ) Κεπελέκης Ιωάννης

 

Κατόπιν συγκλίσεως των εκλεγέντων από τον πλειοψηφίσαντα, και μετά από μυστική ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Προέδρος : Επχίας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος : Ανθστής(ΔΒ) Κουιμτζής Βασίλειος

Γ. Γραμματέας : Λοχίας(ΝΟΜ) Κοντελίδου Όλγα

Αν. Γ. Γραμματέας: Τχης(Θ) Πιττάκης Δημήτριος

Ταμίας : Ανθλγός(ΠΒ) Όρκας Στέργιος

Α΄ Μέλος: Λοχίας(ΠΒ) Κοντούλης Ιωάννης

Β΄ Μέλος: Ανθλγός(ΜΧ) Μπέρκος Απόστολος

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Η-

             Πρόεδρος                                                                        Γενική Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Όλγα Κοντελίδου

         Επχίας(ΠΒ)                                                                      Λοχίας (ΝΟΜ)