Προς: Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.                                                                                                                                                                                           Θεσσαλονίκη 29 Νοε 2022

 

 

Κοιν: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

 

 

                                                    

                                                                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                        

           Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης με ομόφωνη απόφαση του της 23 Νοε 2022 προκηρύσσει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) .

   

           Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 29 Ιαν 2023 στα Γραφεία της Νέμεσις στην Μενεμένη Θ. Χατζίκου 51 .Όσοι επιθυμούν να είναι Υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε αυτοπροσώπως , είτε δια αλληλογραφίας (κλασικής η ηλεκτρονικής , είτε με FAX) γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο 30 μέρες προ της Διενέργειας των Εκλογών .

          Η Ψηφοφορία αρχίζει 11:00 και διαρκεί έως τις 14:00

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Όλγα Κοντελίδου

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                            ΕΠΟΠ Λοχίας(ΝΟΜ)

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

του/της …………………………………………………………………………………….

       Δια της παρούσης δηλώνω ότι επιθυμώ να υποβάλλω υποψηφιότητα για τις κάτωθι

θέσεις διοίκησης της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ, για την τριετία 29/01/2023 έως 29/01/2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 
   

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

 
   

Για αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία

 

                                                                                   Θεσσαλονίκη,         2022

(υπογραφή)