Ονομάζομαι Χατζηκρίβου Ελένη και είμαι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής
Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχω ειδικευτεί στις
μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, ΔΕΠΥ, κ.α. ) και στις Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, δηλαδή διαδραστική
τηλεκπαίδευση. Παραδίδω ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε όλες τις σχολικές
βαθμίδες. Παρέχεται εξειδικευμένο υλικό ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ. Παρέχονται
προνομιακές τιμές για αδέρφια!
Δημοτικό : 15 € / 1 1⁄2 ώρα
Γυμνάσιο: 12€/ ώρα
Λύκειο: 20€/ώρα

Loading...