ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ SERVICE ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ