ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.

 

 Πρόεδρος: ΕΠ.ΟΠ. Επχιας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος
 Αντιπρόεδρος: ΕΠ.ΟΠ. Επχιας(ΠΒ) Κυριακόπουλος Σπυρίδων
 Γενικός Γραμματέας:  ΕΜΘ Αλχιας(ΤΘ) Στάικος Δημήτριος
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:  Yπλγος(ΔΒ) Κιτσαράς Φίλιππος
 Ταμίας:  ΕΜΘ Ανθστης(ΠΒ) Όρκας Στέργιος

 Μέλος:

 Μέλος :                                                  

 ΕΠ.ΟΠ. Λχιας(ΝΟΜ) Κοντελίδου Όλγα

 ΕΜΘ Αλχιας(ΔΒ) Κουιμτζής Βασίλειος