ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.

 

 Πρόεδρος:  Εποπ Επχιας(ΠΒ) Σπυρίδων Κυριακόπουλος 
 Αντιπρόεδρος:  Αλχιας(ΠΒ) Σπυρίδων Τζιαφέρης
 Γενικός Γραμματέας:  Εποπ Επχιας(ΠΒ) Αθανάσιος Σαρρής
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:  Yπλγος(ΔΒ) Φίλιππος Κιττσαράς
 Ταμίας:  ΕΜΘ Ανθστης(ΠΒ) Στέργιος Ορκας
 Μέλος:  Υπλγος(ΔΒ) Μιχαήλ Καρδαμήλας

                

 

Loading...