Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                          Θεσσαλονίκη 04 Σεπ 2019

                                                                                                                                                                                                                                         Α.Π.: 334/2019  

 

Κοιν: Βουλευτές Θεσσαλονίκης

                                                    

Θέμα: Μοριοδότηση Στελεχών 

  1.  Όπως μας ενημέρωσαν μέλη μας , σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση περί μοριοδότησης , Στελέχη που υπηρέτησαν σε θέσεις του εξωτερικού με βαθμό Υπαξιωματικού , Όταν τροποποιήθηκε Υπουργική Απόφαση για την Μοριοδότηση των στελεχών , Μοριοδοτήθηκαν με αρνητικά μόρια με τον Βαθμό που έφεραν κατά την τροποποίηση , δηλαδή Βαθμό Αξιωματικού .
  1.  Το αποτέλεσμα αυτής της άδικης απόφασης ήταν τα εν λόγω στελέχη να χάσουν περισσότερα μόρια από όσο έπρεπε . Και αυτή την στιγμή να επηρεάζετε η επετηρίδα τους μειονεκτικά έναντι άλλων συναδέλφων .
  1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης μετα από διαβούλευση με μέλη της προτείνει να επανέλθει το πρότερο καθεστώς που υπολογίζονται ξεχωριστά τα μόρια εσωτερικού με τα μόρια εξωτερικού.

              

  1. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες

          

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Ο

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                           ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)