Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                         Θεσσαλονίκη 20 Σεπ 2019

                                                                                                                      Α.Π.: 335/2019  

 

Κοιν: Βουλευτές Θεσσαλονίκης

                                                    

Θέμα: Χρόνος Διοίκησης Αξκων Αποφοίτων ΣΣΑΣ

  1.  Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων  (ΣΣΑΣ) είναι διακλαδική Σχολή υπαγόμενη απευθείας στο ΓΕΕΘΑ, επιπέδου ταξιαρχίας [όπως περιγράφεται στον ισχύοντα οργανισμό της (ΒΔ 46/73)].
  1.  Βάση του ΠΟΥ της Σχολής, υπηρετούν σε αυτήν ως τμηματάρχες των αντίστοιχων τμημάτων, αλλά και σε άλλες επιτελικές θέσεις, Αξκοί απόφοιτοί της, των 7 τμημάτων (Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Κτηνιατρικό, Φαρμακευτικό, Ψυχολογικό, Νομικό, Οικονομικό) και των 3 κλάδων των ΕΔ και του κοινού Νομικού Σώματος. 
  1. Οι εν λόγω Αξκοι ενώ υπηρετούν στις ίδιες θέσεις με τα ίδια καθήκοντα, αντιμετωπίζονται διαφορετικά από την υπηρεσία, όσον αφορά το χρόνο διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας .Για παράδειγμα αναφέρεται ότι ενώ στην ειδικότητα του Υγειονομικού Ιατρού (ΥΙ)  στην ΠΑ, αναγνωρίζεται ως χρόνος ειδικής υπηρεσίας στο βαθμό του Επγού και Ασμχου ο χρόνος υπηρέτησης στη Σχολή, στην ειδικότητα του Υγειονομικού Οδοντιάτρου (ΥΟ) αναγνωρίζεται μόνο στο βαθμό του Επγού. Αντίστοιχα στους άλλους 2 κλάδους δεν αναγνωρίζεται σε κανένα βαθμό ως χρόνος ειδικής υπηρεσίας.

                      

  1. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες προκειμένου να διορθωθεί η παραπάνω  αδικία .

          

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Ο

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                           ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)