Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                              Θεσσαλονίκη 30 Αυγ 2019

                                                                                                                                                                                                                                              Α.Π.: 332/2019  

 

Κοιν: Βουλευτές Θεσσαλονίκης

                                                    

Θέμα: Υγειονομική Περίθαλψη (Α.Σ.Υ.Ε.)      

  1.  Στον Στρατό Ξηράς (Σ.Ξ.) προκειμένου ένα στέλεχος το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και για να μεταπέσει στην κατάσταση Ελαφράς Υπηρεσίας ή Υπηρεσίας Γραφείου , θα πρέπει να κριθεί από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.), η οποία εδρεύει εντός του 401 Γ.Σ.Ν.Α. .
  1.  Ένα στέλεχος θα χρειαστεί να μεταβεί στην Αθήνα ,αρκετές φορές ώστε να κριθεί τελειωτικά από την επιτροπή και υπάρχει και η περίπτωση να χρειαστεί να κριθεί και από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Υ.Ε.Σ.) , εφόσον το Γ.Ε.Σ. κάνει ένσταση ή εάν είναι Αξιωματικός να επανακριθεί με την παρέλευση 5ετιας .
  1.  Όλη αυτή η διαδικασία , που θα πρέπει στελέχη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας , να πρέπει επανειλημμένα να μεταβαίνουν στην Αθήνα εκτός από ψυχοφθόρα , επιβαρύνει και οικονομικά .
  1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης μετα από διαβούλευση με μέλη της προτείνει να δημιουργηθεί αντίστοιχη επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) και στην Θεσσαλονίκη στην έδρα του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ώστε να καλύπτετε το προσωπικό που υπηρετεί στην Βόρεια Ελλάδα .

             

  1.  Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες

          

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Ο

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                           ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)