Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη 29 Ιουλ 2019

                                                                                                                                                                                                                                               Α.Π.: 329/2019  

 

Κοιν: Βουλευτές Θεσσαλονίκης

                                                    

Θέμα: Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού     

Σχετ : Σ.Κ. 300-6

 

  1.  Στον Στρατό Ξηράς (Σ.Ξ.) τα στρατιωτικά οικήματα χαρακτηρίζονται σε τρεις κατηγορίες , Σ.Ο.Α. (Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών ) , Σ.Ο.Μ.Υ. (Στρατιωτικά Οικήματα Μονίμων Υπαξιωματικών ) και Σ.Ο.ΕΠ.ΟΠ.(Στρατιωτικά Οικήματα Επαγγελματιών Οπλιτών ). Αυτός ο διαχωρισμός υπάρχει μόνο στον Στρατό Ξηράς.
  1. Με αυτό τον διαχωρισμό πολλές φορές Σ.Ο.Α. μένουν κενά , η μπαίνουν προσωρινά υπαξιωματικοί με την προϋπόθεση ότι θα αποστεγαστούν πριν λήξη η στέγαση τους εφόσον κάποιος Αξιωματικός ζητήσει να μπει , το ίδιο ισχύει και για τα Σ.Ο.Μ.Υ. με προσωρινές στεγάσεις ΕΠ.ΟΠ. .
  1.  Η τελευταία τροποποίηση του Σ.Κ. του σχετικού έγινε τον Μάιο 2005.
  1.  Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης μετα από διαβούλευση με μέλη της προτείνει τις παρακάτω αλλαγές.

              α. Να δημιουργηθεί επιτροπή με συμμετοχή της ομοσπονδίας ώστε ο κανονισμός να τροποποιηθεί στα σύγχρονα δεδομένα.

              β. Να γίνει αποχαρακτηρισμός των τριών κατηγοριών σε μια , με τον χαρακτηρισμό Σ.Ο.Σ. (Στρατιωτικά Οικήματα Στελεχών ) .

              γ. Στα Σ.Ο.Σ. να στεγάζονται όλα τα στελέχη του Σ.Ξ. με μοριοδότηση που θα καθοριστεί από την επιτροπή και τον Νέο Κανονισμό Στέγασης , Αλλά και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια .

              δ. Στις Επιτροπές στεγάσεων να συμμετέχει ως μέλος , στέλεχος ορισμένο από το Πρωτοβάθμιο Σωματείο του οποίου η έδρα βρίσκεται στην Φρουρά.

  1. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες

          

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Ο

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                           ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)