Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                   Θεσσαλονίκη  01 Ιουν 2019

                                                                                                                                                                                                                                                  Α.Π.:  313/2019  

  

                                                    

Θέμα: Υγειονομική Περίθαλψη   

        

  1.  Το τελευταίο διάστημα η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης έγινε δέκτης παραπόνων πολλών συναδέλφων – μελών της , που ανέφεραν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης της Ετήσιας Υγειονομικής Εξέτασης (Ε.Υ.Ε), η οποία εξέταση είναι υποχρεωτική για όλα τα στελέχη.

  

  1.  Τα κυριότερα προβλήματα που μας ανέφεραν είναι τα εξής :

                 

                α. Η εξέταση των στελεχών γίνεται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία με αποτέλεσμα , να υπάρχουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία του προσωπικού  αλλά και δυσχεραίνετε η εξέταση των συναδέλφων που επισκέπτονται για άλλους λόγους τα εξωτερικά ιατρεία .

               β. Υπάρχουν μόνο δυο (2) Ιατροί – Ψυχολόγοι τοποθετημένοι σε προσωρινό χώρο που εξετάζουν τα στελέχη που πηγαίνουν για Ε.Υ.Ε. , με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν τα εξεταστούν όλοι και να αναγκάζονται να πηγαίνουν και άλλη μέρα με ραντεβού .

               γ. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην καρδιολογική εξέταση , όπου ταυτόχρονα ο ιατρός που είναι εκεί εξετάζει στελέχη με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα αλλά και τους συνάδελφους που βρίσκονται για Ε.Υ.Ε. με αποτέλεσμα έντονο φόρτο εργασίας για τον ίδιο το γιατρό που μπορεί πριν η μετα να πρέπει να χειρουργήσει .

  1. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μεριμνά ώστε οι Ε.Υ.Ε. να πραγματοποιούνται σε καθορισμένο χώρο του νοσοκομείου όπου θα βρίσκονται Ιατροί μόνο για την Ε.Υ.Ε. , ώστε να εξυπηρετούνται εντός μια ημέρας οι συνάδελφοι αλλά και να αποσυμφορηθουν τα εξωτερικά ιατρεία , επίσης θα πρέπει να γίνει αλλαγή μετα από μελέτη των αρμοδίων στον τρόπο και στο είδος της Ε.Υ.Ε. που θα πραγματοποιούν τα στελέχη προκειμένου να βελτιωθεί η παρεχόμενη μεριμνά υγείας προς τους συνάδελφους.

          

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Ο

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                           ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)