Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                       Θεσσαλονίκη 21 Ιουλ 2019

                                                                                                                                                                                                                                                     Α.Π.: 326/2019   

 

                                                    

Θέμα: Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις ( Ενδικοφανεις Προσφυγές )

Σχετ : α. Φ.411/1/294483/Σ.797/06 ΦΕΒ 2018/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1/ΤΜΔΘ

           β. ν.3883/2010

         

  1.  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 13 ,14 , 15 και 16 του (α) σχετικού , καθορίζεται η σύνθεση των συμβουλίων μεταθέσεων , στα παραπάνω συμβούλια δεν υπάρχει πρόβλεψη ύπαρξης αξιωματικού του Νομικού ώστε να γνωμοδοτεί επι της νομιμότητας των μεταθέσεων .

          

  1. Επίσης την βασιμότητα η αβασιμότητα των προσφυγών εξετάζουν τα ίδια συμβούλια που εξέδωσαν εξαρχής τις Μεταθέσεις.
  1.  Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης μετά από διαβούλευση με μέλη μας προτείνει :

      

               α. Στα Συμβούλια Μεταθέσεων όλων των βαθμών και όλων των κλάδων να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και Αξκος του Νομικού ο οποίος θα γνωμοδοτεί και επί της νομιμότητας των υπόψη μεταθέσεων.

  

               β. Δημιουργία Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου με σύνθεση από Νομικούς των Ε.Δ. και εκπροσώπου της Ομοσπονδίας ως παρατηρητή , όπου θα κρίνει τις Ενδικοφανεις Προσφυγές .

  1.  Πιστεύουμε με τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις θα αρθούν πολλές αδικίες και στρεβλώσεις προς τα στελέχη .

          

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Ο

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                           ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)