Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                    Θεσσαλονίκη 23 Απρ 2019

                                                                                                                                                                                                                                                   Α.Π.: 262/2019  

 

                                                    

Θέμα: Συνυπηρέτηση Με Εκπαιδευτικούς     

Σχετ :  Ν.4553/2018

                    

         1.Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο  άρθρο 21Α του σχετικού , ¨Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να αποσπώνται με αίτηση τους , κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας , σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας  η σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από την στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγος και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στην μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί , η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού .

  

  1. Μέλη μας τα οποία οι σύζυγοι είναι εκπαιδευτικοί μας ενημέρωσαν ότι , πιθανόν από αβλεψία του συστήματος καταχώρησης του Υπουργείου Παιδείας (ΟΠΣΥΔ) και ενώ ο νομός προβλέπει την παραμονή των συζυγών του στρατιωτικού προσωπικού με απόσπαση στην πόλη όπου υπηρετεί ο σύζυγος στρατιωτικός , λήγει την απόσπαση με την λήξη του σχολικού έτους και ζητά να επαναυποβαλουν τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτό έχει ως συνέπεια οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να πρέπει να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση η οποία μπορεί να βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά αλλά και στην νησιωτική χώρα προκειμένου να εκτελέσουν την θερινή τους υπηρεσία . Επίσης ενημερωθήκαμε ότι η περσινή διευκρινιστική οδηγία του Υπουργείου Παιδείας που δημιούργησε προβλήματα δεν έχει αποσυρθεί με πιθανούς κινδύνους να υπάρξουν και φέτος παρερμηνείες της νομοθεσίας .
  1.  Λόγω του επείγοντος του θέματος Παρακαλούμε όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) επέμβει άμεσα προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα τη γένεσί του.
  1.  Χειριστές Θέματος : Επχιας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος , Επχιας(ΠΒ) Κυριακόπουλος Σπυρίδων.

          

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Ο

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                           ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)