Προς: Γ΄ΣΣ/ΔΠΣΣ                                                                                                                                                                                              Θεσσαλονίκη 22 Οκτ 18

                                                                                                                                                                                                                                           Α.Π.: 69/2018

 

Κοιν.: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

                                                     

Θέμα: Εθιμοτυπία

                                        

           1.Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.), είναι το μοναδικό σωματείο με αποκλειστική δραστηριότητα τη θεσμική εκπροσώπηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετούν στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει των Ν.4407/2016 και Ν.4494/2017.

            2.Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την παρουσία αντιπροσωπείας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μας σε όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις όπου αφορούν το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και διοργανώνεται από το Γ΄ΣΣ στην Θεσσαλονίκη,  εκπροσωπώντας έτσι τα μέλη μας τα οποία υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης όπως γίνεται και με Ενώσεις Αποστράτων και Εφέδρων.   

          3. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στην αποδοχή του αιτήματός μας.

            

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                   Ο                                                                                          Ο

                                                                           Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

                                                                 Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

                                                                     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                                       ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)