Προς:   Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 25 Απρ 2018

                                                                                                                                                                                                                                           Α.Π.: 52/2018      

 

 

 

 

                                                    

Θέμα: Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για Απαλλαγές  

  1. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης ορίσθηκε ότι: ''Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή,Σάββατο,Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας''.
  2. 2. Εικάζουμε-Θεωρούμε ότι προφανώς εκ παραδρομής και πιθανόν από απροσεξία του νομοθέτη της, οι ημέρες Κυριακή και οι επίσημες αργίες έχουν συμπεριληφθεί ομοίως με αυτές της Παρασκευής και του Σαββάτου.
  3. 3. Τα στελέχη που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως Παρασκευή και Σάββατο δικαιούνται να λάβουν 24ωρη απαλλαγή οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας <<ορθώς>> διότι η επόμενη ημέρα είναι αργία (Σάββατο και Κυρακή αντίστοιχα).
  4. 4. Όμως οι εκτελούντες 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως την Κυριακή μειονεκτούν έναντι των δυο προηγούμενων, διότι η αμέσως επόμενη ημέρα τυγχάνει εργάσιμη, δηλαδή Δευτέρα (εξαιρείται η Καθαρά Δευτέρα, η Δευτέρα του Πάσχα, Δευτέρα Αγίου Πνεύματος και Δεύτερες ημέρων Χριστουγέννων).
  5. 5. Επίσης εντάσσει τις επίσημες αργίες στις περιπτώσεις Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής, όπου το στέλεχος δικαιούται 24ωρη απαλλαγή οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης βδομάδας, χωρίς να διευκρινίζει περιπτώσεις όπου οι επίσημες αργίες πέφτουν καθημερινή ημέρα.
  6. 6. Επομένως και σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να υπάρξει δικαιοσύνη στα όρια της συναδελφικότητας περί της εργατικής νομοθεσίας καθώς και της παροχής ανάπαυσης των εκτελούντων 24ωρης υπηρεσίας διανυκτερεύσεως, προτείνουμε: την τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης <<το άρθρο 7 της υπ'αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β'1139-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ) >> ως εξής: Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη Υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές, δικαιούνται 24ωρης απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αυτοί που εκτελούν 24ωρη Υπηρεσία διανυκτερεύσεως ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, δικαιούνται 24ωρης απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας, αυτοί που εκτελούν 24ωρη Υπηρεσία διανυκτερεύσεως ημέρα Κυριακή δικαιούνται 24ωρης απαλλαγής την αμέσως επόμενη ημέρα (εξαιρουμένου των Δευτέρων που τυγχάνουν αργίες, οπότε και υπόκεινται στην περίπτωση Παρασκευής και Σαββάτου), αυτοί που εκτελούν 24ωρη Υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις επίσημες αργίες, δικαιούνται 24 ωρης απαλλαγής σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις στις οποίες ανήκει η ημέρα της επίσημης αργίας.

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                               Ο                                                                                           Ο

                                                                      Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

                                                            Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

                                                           ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                                     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)