Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 13 Ιουλ 2018

                                                                                                                                                                                                                                        Α.Π.: 49/2018

 

 

                                                    

Θέμα: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού 

                                        

           Το τελευταίο διάστημα η Ένωση μας έγινε αποδέκτης προβληματισμού και ανησυχίας  μελών μας οι οποίοι τελούν σε διάζευξη και είναι γονείς ανήλικων τέκνων και δεν έχουν την επιμέλεια αυτών , για την συγκεκριμένη κατηγορία συναδέλφων δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη η διευκόλυνση προκειμένου να συνεχίσουν να διατηρούν σε περίπτωση μετάθεσης τους , την απαραίτητη επαφή με τα ανήλικα τέκνα τους.

           Τα εν λόγο στελέχη επιβαρύνονται με δικαστικές αποφάσεις στην καταβολή διατροφής υπέρ των ανηλίκων τέκνων τους αλλά με τις ίδιες δικαστικές αποφάσεις η επικοινωνία με τα τέκνα τους γίνεται σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες .

           Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 21 του ισχύοντος Συντάγματος κατοχυρώνεται η ανάγκη προστασίας της οικογένειας. Το κανονιστικό περιεχόμενο του ως άνω κοινωνικού δικαιώματος που προβλέπεται από τη διάταξη του αρ. 21 παρ. 1 του Συντάγματος εκδηλώνεται με την υποχρέωση της Διοίκησης, όταν εξασφαλίζεται εκ του νόμου η διακριτική ευχέρεια, να χρησιμοποιεί την ευχέρεια αυτή κατά τρόπο προστατευτικό της οικογένειας.

           Προκειμένου να υπάρξει μέριμνα υπέρ του παραπάνω προσωπικού και στο πνεύμα του έτους μέριμνας προσωπικού που κήρυξε το Γενικό Επιτελείο Στρατού , η Ένωση μας προτείνει τα εν λόγο στελέχη να μην μετατίθενται σε απόσταση πέραν των 120 χλμ. από την μόνιμη διαμονή των ανηλίκων τέκνων τους και εφόσον είναι νησί η να μετατίθενται στο ίδιο νησί η σε πλησιέστερο τόπο με τον οποίο υπάρχει άμεση και συνεχής ακτοπλοϊκή σύνδεση.

           Παρακαλούμε όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) προβεί στην κατά την κρίση της ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί το παραπάνω πρόβλημα που αφορά μεγάλη μερίδα συναδέλφων.

            Χειριστές Θέματος : Επχιας(ΠΒ) Κυριακόπουλος Σπυρίδων

                                            Επχιας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                              Ο                                                                                          Ο

                                                                         Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

                                                               Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

                                                                 ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                                       ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)