Προς: Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.                                                                                                                                                                                               Θεσσαλονίκη 24 Μαρ 2020

 

 

Κοιν: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

 

 

                                                    

Θέμα: Αρχαιρεσίες Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.

                                        

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 στην Θεσσαλονίκη, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.) διενέργησε αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και για Αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, παρουσία διορισμένου δικαστικού αντιπροσώπου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών εξελέγησαν οι εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ανθστής(ΠΒ) Όρκας Στέργιος

Επχίας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος

Επχίας(ΠΒ) Κυριακόπουλος Σπυρίδων

Λχίας(ΝΟΜ) Κοντελίδου Όλγα

Αλχίας(ΤΘ) Στάικος Δημήτριος

Υπλγός(ΔΒ) Κιτσαράς Φίλλιπος

Αλχίας(ΔΒ) Κουιμτζής Βασίλειος

Αναπληρωματικοί

Επχίας(ΤΧ) Κωστόπουλος Χρήστος

Ανθστής(ΠΖ) Μητσάκη Χαρά

Τχής(ΠΖ) Δερβενιώτης Ευάγγελος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Επχίας(ΥΓ) Ζάρου Κανέλλα

Λχίας(Ο) Μαγκούφη Όλγα

Ανθλγός(ΦΤΘ) Τρόκος Αναστάσιος

 

Επίσης εξελέγησαν 19 αντιπρόσωποι για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.).

 

Κατόπιν συγκλίσεως των εκλεγέντων από τον πλειοψηφίσαντα, και μετά από μυστική ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Προέδρος : Επχίας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος : Επχίας(ΠΒ) Κυριακόπουλος Σπυρίδων

Γ. Γραμματέας : Αλχίας(ΤΘ) Στάικος Δημήτριος

Αν. Γ. Γραμματέας: Υπλγός(ΔΒ) Κιτσαράς Φίλλιπος

Ταμίας : Ανθστής(ΠΒ) Όρκας Στέργιος

Α΄ Μέλος: Λχίας(ΝΟΜ) Κοντελίδου Όλγα

Β΄ Μέλος: Αλχίας(ΔΒ) Κουιμτζής Βασίλειος

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

      -Ο-                                                                                         -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

                ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                                   ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)