Θεσσαλονίκη 22 Ιαν 2020

                                                                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                        

           Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης με ομόφωνη απόφαση του της 22 Ιαν 2020 προκηρύσσει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικων (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) .

   

           Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 22 Μαρ 2020 σε χώρο που θα καθοριστεί με Νέα Ανακοίνωση .Όσοι επιθυμούν να είναι Υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε αυτοπροσώπως , είτε δια αλληλογραφίας (κλασικής η ηλεκτρονικής , είτε με FAX) γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο 30 μέρες προ της Διενέργειας των Εκλογών .

          Η Ψηφοφορία αρχίζει 08:00 και διαρκεί έως τις 18:00

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                            ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)