Θεσσαλονίκη 26 Ιουν 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Προέδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.
Θεσσαλονίκης εκφράζουν την συμπαράσταση τους και εύχονται στο στρατιωτικό
προσωπικό που ενεπλάκη στο χτεσινό ατύχημα κατά την διάρκεια εκπαίδευσης ,
ταχεία ανάρρωση .

Για το
Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-                                                                                                                         -Ο-
Πρόεδρος                                                                                                  Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                                                               Αθανάσιος Σαρρής
ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                                                                  ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)