ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 ΙΟΥΝ 2019

Στο πλαίσιο των συναντήσεων με υποψήφιους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης , αντιπροσωπεία της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης απο-τελούμενη από τον Πρόεδρο Επχια (ΠΒ) Κυριακόπουλο Σπυρίδων , τον Γενικό Γραμματέα Επχια (ΠΒ) Σαρρή Αθανάσιο και τον Ταμία Ανθστη (ΠΒ) Όρκα Στέργιο , συναντήθηκε στο γραφείο του με τον π. Διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ.  και Υποψήφιο Βουλευτή Ά Θεσσαλονίκης με το ΚΙΝ.ΑΛ. Κυριάκο Κυριάκο.

Ο κ. Κυριάκος ενημερώθηκε από το Προεδρείο της Ένωσης για τις τελευταίες τροποποιήσεις επι του συνδικαλιστικού Νομού και τα προβλήματα που δημιουργησε  , τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται από την Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης , αλλά και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων .

           Ο κ. Κυριάκος ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. για την ενημέρωση και δήλωσε θα σταθεί αρωγός σε κάθε δίκαιο αίτημα.
          
Για το
Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-
             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής
     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                  ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ