Θεσσαλονίκη 04 Μαρ 19

                                                                                 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                  

           Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης Θέλει να ευχαριστήσει τις εκατοντάδες συναδέλφους που επισκέφτηκαν τα γραφεία της Ένωσης  εγράφησαν και κατέθεσαν αγωγές για τα δώρα και επιδόματα ,δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους και τοποθετώντας  την Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης στην κορυφή ως μια από της λίγες Ενώσεις με τετραψήφιο αριθμό μελών .

           Ιδιαιτέρως θέλει να ευχαριστήσει τον Δντη του 424 ΓΣΝΕ για την πολύτιμη βοήθεια του και την ευαισθησία που δείχνει πάντοτε σε θέματα προσωπικού.  

           Δυστυχώς όμως υπήρξαν και περιπτώσεις Συνάδελφων που δυσχεραίναν το έργο της Ένωσης σε αυτή την προσπάθεια.

 

          Το Διοικητικό Συμβούλιο σύσσωμο θα βρίσκεται Πάντα δίπλα στο Συνάδελφο όσα εμπόδια και αν βρίσκει στο δρόμο του.

           

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                                       ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)