Θεσσαλονίκη 14 Ιαν 2019

                                                                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                        

           Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το Άρθρο 11 του καταστατικού καλεί τα μέλη της Ένωσης σε  Τακτική Γενική Συνέλευση . Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης . 1) Διοικητικός Απολογισμός . 2) Οικονομικός Ισολογισμός 2018 –  Προϋπολογισμός 2019 . 3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής . Μετά την Γενική Συνέλευση θα γίνει κοπή Βασιλόπιτας και κλήρωση με πλούσια δώρα .

   

           Η οποία θα γίνει ως κατωτέρω : Η Α΄ και Β΄ Γενική Συνέλευση στις 27/01/2019  ώρα 11:00 και στις  30/01/2019 ώρα 11:00 στα Γραφεία της Ένωσης που βρίσκονται στο Στρδο ¨Μακεδονομάχου Κωττα¨ παλιό 424 ΓΣΝΕ , αλλά λόγω πιθανής μη απαρτίας και αποφυγή ταλαιπωρίας , καλείστε να προέλθετε στην Γ΄ Γενική Συνέλευση την Κυριακή  03/02/2019 και ώρα 11:00 στο κινηματοθέατρο ¨ΑΣΤΡΟΝ¨ Χ. Σμύρνης 16 με Κομνηνών 3 στην Μενεμένη .

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

                           Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

                Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

                                 ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                                       ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)