Θεσσαλονίκη 05 Δεκ 18

                                                                                 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                        

           Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης , νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει τους εκατοντάδες συναδέλφους που τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους την Ένωση αλλά και την Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. , που πήρε την πρωτοβουλία κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες , καταθέτοντας τις αιτήσεις εξωδικαστικής καταβολής προς το Ν.Σ.Κ. .

           Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να φανεί αντάξιο των προσδοκιών του προσωπικού των Ε.Δ. που υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και έχει την τιμή να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος τους.  

           Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω στις αξίες μας και στα πιστεύω μας , μόνη μας προτεραιότητα είναι η υπεράσπιση των δικαίων αιτημάτων των μελών μας και η επίλυση αυτών .

           

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                  -Ο-                                                                                            -Ο-

                                                                             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

                                                                   Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

                                                                  ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                                       ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)