ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                    

Θεσσαλονίκη 08 Ιουν 2018

           Αντιπροσωπία της ένωσης αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ΕΠΟΠ Επχία(ΠΒ) Σπυρίδων Κυριακόπουλο ,Γενικό Γραμματέα ΕΠΟΠ Επχία(ΠΒ) Σαρρή Αθανάσιο και τον ταμία ΕΜΘ Ανθστή(ΠΒ) Όρκα Στέργιο συναντήθηκε στα γραφεία του με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Καράογλου Θεόδωρο  .

H συζήτηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα. O κύριος Καράογλου ενημερώθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. για τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της Ένωσης , τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της συλλογικής έκφρασης των στρατιωτικών και του έγινε ενημέρωση για προβλήματα που αφορούν το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης .

Ο Κύριος Καράογλου από την πλευρά του δήλωσε ότι θα σταθεί αρωγός σε οποιοδήποτε δίκαιο αίτημα των συναδέλφων  .

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                Ο                                                                                          Ο

                                                                          Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

                                                               Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

                                                                  ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                                       ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)