ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                    

Θεσσαλονίκη 20 Μαρ 2018

         Αντιπροσωπία της Ένωσης αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ΕΠΟΠ Επχία(ΠΒ) Σπυρίδων Κυριακόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα ΕΠΟΠ Επχία(ΠΒ) Σαρρή Αθανάσιο συναντήθηκε  με τον Δκτη της 34 Μ/Κ ΤΑΞ Ταξίαρχο κ. Κωστάκογλου Σωτήριο στο γραφείο του .

        Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης όλων των Δκτων Σχηματισμών του Νομού Θεσσαλονίκης , Ο κ. Ταξίαρχος ενημερώθηκε για τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της Ένωσης . Έγινε ένας γόνιμος διάλογος και αντηλλάγησαν απόψεις σε θέματα προσωπικού .

        Ο κ. Ταξίαρχος ζήτησε να υπάρχει μια διαρκής γραμμή επικοινωνίας ώστε από κοινού να βρίσκονται λύσεις για το προσωπικό της Ταξιαρχίας.

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                             Ο                                                                                          Ο

                                                                      Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

                                                           Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

                                                            ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                                       ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)