ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                    

Θεσσαλονίκη 24 Φεβ 2018

      Αντιπροσωπία της ένωσης αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ΕΠΟΠ Επχία(ΠΒ) Σπυρίδων Κυριακόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα ΕΠΟΠ Επχία(ΠΒ) Σαρρή   Αθανάσιο συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Διευθυντή του 424ΓΣΝΕ Ταξχο κ. Μιχαήλ Ιωσηφίδη .

        Έγινε ένας γόνιμος διάλογος , αντηλλάγησαν απόψεις και συζητηθήκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και στο στρατιωτικό προσωπικό που επισκέπτεται η νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο. 

       Ο κ Ταξχος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τα σημαντικά βήματα που έγιναν για να αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών του 424 ΓΣΝΕ και σύντομα θα ανακοινωθούν.

       Συμφωνήθηκε να υπάρχει μια διαρκείς γραμμή επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης του Νοσοκομείου και του Διοικητικού Συμβούλιου .

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                            Ο                                                                                          Ο

                                                                    Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

                                                        Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                           Αθανάσιος Σαρρής

                                                          ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                                     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)